Strona główna

Zapraszamy do udziału w Ogólnopolskim Konkursie dla szkół, pod nazwą

Lider samorządu uczniowskiego

Konkurs przeprowadzony zostanie w okresie od 15 grudnia 2022 r. do 20 maja 2023 r.  Szkoły, które wykonają zadania przewidziane regulaminem konkursu, otrzymają certyfikaty „Lider samorządu uczniowskiego” oraz zaświadczenia o ukończeniu kursu.

FORMULARZ ZGŁOSZENIA

Dodaj komentarz