Lider samorządu uczniowskiego I edycja

studium_logo

zaprasza do udziału w kursie/studium przedmiotu

Lider samorządu uczniowskiego

realizowanym w okresie od 01.10.2014 r. do 31.12.2014 r.

Zapisy na kurs przyjmowane są do 30 września 2014 r.

Program kursu:
 1. Podstawy prawne funkcjonowania samorządu uczniowskiego.
 2. Struktura i regulamin samorządu uczniowskiego.
 3. Zadania i kompetencje opiekuna samorządu.
 4. Planowanie działań samorządu.
 5. Aktywizacja uczniów a praca samorządu uczniowskiego.
 6. Pozyskiwanie wsparcia finansowego oraz organizacyjnego dla realizacji działań samorządu: w szkole, od partnerów zewnętrznych (w tym podstawy pisania wniosków).
 7. Współpraca samorządu uczniowskiego z dyrekcją szkoły oraz radą pedagogiczną.
 8. Tytoń, narkotyki, dopalacze, alkohol – uwarunkowania, profilaktyka, przeciwdziałanie – materiał pomocniczy do przygotowania debaty.
 9. Przemoc i agresja w szkole i jej okolicy – jak się przed tym bronić – materiał pomocniczy do przygotowania debaty.

Kurs przeprowadzony będzie z wykorzystaniem metody e – learning. Materiały szkoleniowe zamieszczane będą na stronie internetowej kursu (platforma edukacyjna moodle). Zaliczenie kursu odbędzie się poprzez quizy online.

Cel kształcenia: celem kursu jest usystematyzowanie wiedzy objętej programem kursu. Treści kształcenia w zakresie poszczególnych zajęć edukacyjnych będą dostępne po zalogowaniu się na stronę kursu. Absolwenci kursu otrzymają zaświadczenia o jego ukończeniu. lip

Opłatę za szkolenie w kwocie netto 299 zł + 23% VAT (zwolnione z VAT w przypadku finansowania w całości ze środków publicznych) od osoby wnoszą wraz ze zgłoszeniem uczestnicy lub kierujące ich jednostki, na konto Instytutu Badań nad Demokracją sp. z o.o., Bank Zachodni WBK S.A., nr 63 1090 2590 0000 0001 2401 0938.

Termin zgłaszania udziału w szkoleniu upływa 30 września 2014 r.

Zgłoszenia można dokonać poprzez wypełnienie formularza online.
– Dotyczy zgłoszeń instytucjonalnych/finansowanych ze środków publicznych: podpisany formularz zgłoszenia należy wysłać na adres: dokumenty@spe.edu.pl
– W przypadku zgłoszeń indywidualnych wystarczające jest zgłoszenie elektroniczne – bez podpisu.

REJESTRACJA ZAKOŃCZONA

Koordynator szkolenia

Magdalena Szreter
m.szreter@spe.edu.pl
(22) 833-38-90, 833-39-90 wew. 21

 

Wymagania techniczne dla uczestników kursu:

   • komputer z łączem internetowym
   • standardowe oprogramowanie (Word, Adobe Reader lub inne odpowiadające tym programom)
   • adres e-mail
    (Aby uniknąć sytuacji, że powiadomienia z serwisu Studium Prawa Europejskiego zostaną usunięte lub umieszczone w katalogu SPAM w Państwa skrzynkach mailowych, prosimy o podawanie adresów prywatnych lub dodawania domeny spe.edu.pl do zaufanych lub do kontaktów.)

Wymagania wstępne dla uczestników kursu:

   • wykształcenie min. średnie

Kurs równoważy 45 godzin szkolenia stacjonarnego.
Szczegółowy harmonogram, w tym terminy konsultacji dostępne będą po zalogowaniu się na stronie kursu.

Dodaj komentarz